IDEA:
Świat znajduje się w nowej sytuacji i mierzy z nowymi wyzwaniami. Kontakty z innymi jak i niemal cała komunikacja przenosi się do sfery online. Czy te zmiany czegoś nas uczą i czy są potrzebne? Czy wpłyną na nas pozytywnie czy raczej negatywnie?
Wraz z powszechnym dostępem do informacji, licznych źródeł i narzędzi komunikacji, każdy i wszędzie może wypowiedzieć się na temat dowolnego zagadnienia, zjawiska czy problemu. Każdy może zaznaczyć swoją obecność w lokalnej — globalnej społeczności angażując się, choćby opinią, w dowolne zjawisko — wyrażając swoją aprobatę lub sprzeciw. ZA/PRZECIW to stwierdzenia sprzeczne, które w pewien sposób ilustrują dwubiegunowość świata, jego podział, ale też zróżnicowanie i wolność wyboru, przez co nie narzuca treści pozytywnych czy negatywnych. Najważniejszy cel projektu to analiza bieżącej dyskusji społecznej i porównanie różnych perspektyw na temat aktualnych zjawisk.

NAGRODY:
Spośród nadesłanych zgłoszeń międzynarodowe jury wyłoni laureatów:
1 miejsca, który otrzyma nagrodę w wysokości 2500 PLN
2 miejsca, który otrzyma nagrodę w wysokości 1500 PLN
3 miejsca, który otrzyma nagrodę w wysokości 1000 PLN
oraz
50 finałowych plakatów które zostaną zaprezentowane wystawach pokonkursowych w Krakowie, Szczecinie, Olsztynie, Warszawie i Łodzi oraz w Zhengzhou w Chinach.

TERMINY:
Ogłoszenie konkursu: 30 maja 2020 r.
Data przesłania projektów: 30 lipca 2020 r.
Ogłoszenie finalistów: 20 sierpnia 2020 r.
Dostarczenie wydrukowanych prac na wystawę: 10 września 2020 r.
Ogłoszenie zwycięzców: październik 2020 r.
Wystawy pokonkursowe: październik 2020 — grudzień 2021 r.

SKŁADANIE PRAC KONKURSOWYCH:
1. Prace prześlij przez formularz znajdujący się na stronie konkursu: format: 10 × 7 cm (orientacja pionowa), 300 dpi, RGB, jpg (maksymalnie 5 MB) do dnia 30 lipca 2020 r.
2. Pracę nazwij sześciocyfrowym kodem składający się z cyfr, małych i dużych liter (tym samym który autor przypisał pracy w karcie zgłoszenia) na przykład: 601Ak3.jpg Bezwzględnie zabrania się podawania imienia i nazwiska, w jakimkolwiek miejscu na pracy.
3. Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych (wglądówek): 30 lipca 2020 r.

PEŁNA TREŚĆ REGULAMINU