Przesyłanie plakatów zostało zamknięte.
Wyniki zostaną ogłoszone 20 sierpnia 2020.