BACK/WRÓĆ
olga_severina

OLGA SEVERINA, PhD
Graphic Designer, Curator, PosterTerritory,
Ukraine / USA 

| www | www |   f  |

Olga Severina is a Ukrainian born graphic designer and an exhibition curator currently residing in Los Angeles, California. She is the founder and curator of a  PosterTerritory, project that launches socially conscious poster exhibits that promote poster art and a belief that a poster has the power to change the world. 
After obtaining her Ph.D. in Visual Arts Olga became involved with an International Eco-Poster Exhibition The 4th Block (Ukraine) and an International Graphic Design Biennale Golden Bee (Russia), where she served as a curator and a selection committee member for a number of years. Currently, Olga works for both poster exhibitions as the traveling exhibit curator in the United States. 
A passionate promoter of the contemporary poster, Olga Severina is an author of poster books and catalogs as well as articles for magazines like NESHAN Graphic Design Magazine and AIGA LA chapter blogs, where she explores the latest trends in visual expression.
As an artist, Olga Severina participates in a variety of poster shows and exhibitions worldwide. 

Olga Severina jest ukraińską projektantką graficzną i kuratorką wystawy, obecnie mieszkającą w Los Angeles w Kalifornii. Jest założycielką i kuratorką PosterTerritory,  projektu promującego sztukę plakatu.
Po uzyskaniu doktoratu Olga zaangażowała się w międzynarodową wystawę plakatów ekologicznych The 4th Block (Ukraina) oraz w Międzynarodowe Biennale Projektowania Graficznego Golden Bee (Rosja), gdzie przez wiele lat pełniła funkcję kuratora i członka komisji selekcyjnej. Obecnie Olga pracuje na obu wystawach plakatów jako kurator wystaw w Stanach Zjednoczonych.
Olga Severina, pasjonatka promująca współczesny plakat, jest autorką książek i katalogów z plakatami, a także artykułów dla magazynów takich jak NESHAN Graphic Design Magazine i blogów rozdziałów AIGA LA, w których bada najnowsze trendy.
Jako artystka Olga Severina bierze udział w różnych pokazach plakatów i wystawach na całym świecie.