BACK/WRÓĆ
natalia_dydo

NATALIA DYDO
Dydo Poster Gallery, Krakow

| wwwf  |

Dydo Poster Gallery was opened in October 2017 in the former Cracovia Hotel by Natalia, daughter of Krzysztof Dydo. This is the second gallery in Krakow that was created on the foundations of the private collection of Dydo Poster Collection, which began in the mid-fifties. The gallery specializes in the promotion and sale of Polish posters, organizes thematic and individual exhibitions, cooperates with artists and opens its space for various cultural activities.

Dydo Galeria Plakatu została otwarta w październiku 2017 w dawnym hotelu Cracovia roku przez Natalię, córkę Krzysztofa Dydo. Jest to druga galeria w Krakowie powstała na bazie prywatnej kolekcji Dydo Poster Collection, mającej swój początek w połowie lat pięćdziesiątych. Galeria specjalizuje się w promocji i sprzedaży polskiego plakatu, organizuje wystawy tematyczne i indywidualne, współpracuje z artystami oraz otwiera swoją przestrzeń na różne aktywności kulturalne.