BACK/WRÓĆ
laze_tripkov

prof. LAZE TRIPKOV
PLAKART — Association of Graphic Designers
of Macedonia, Skopje

www |  f  |

Laze Tripkov (born 1978) gain his MA at the Academy of Fine Arts in Warsaw (graphic design department) at 2002. The same year he began his post master studies at the Academy of Fine Arts in Lodz, Poland at the  department of Multimedia and Design. In 2003 as a Fulbright PhD scholar initiates a research related to the role of the symbols and iconography of the Balkan region.
His works have been shown at 5 solo and more than 50 group exhibition of graphic design, posters worldwide. Holds a honourable award of the AUG Czech Association of Graphic Design. Member of ICO-D; programme committee of Warsaw Poster Biennale; Creative Business Cup, ICDEE-A, co-founder of Skopje Design Week and partner till 2013. Program director of Skopje Creative Festival 2015 and national coordinator for creative industries at the Ministry of Culture of the Republic of Macedonia from 2013 till 2017 and consultant for World Bank PRODE programme in Montenegro.
Since 2007, he has curated, organised and carried out more than 50 social design and visual communication projects and exhibitions. He participated in many conferences around Europe, held lectures and workshops, served as an international juror to many European and worldwide design related events, renewed festivals, competitions and conferences.
Former vice dean at the Faculty of Design and multimedia, UDG at Podgorica, Montenegro since 2013 till 2016.
Former director of the Museum of Contemporary Arts in Skopje (April 2016 – August 2017).
Works as an Associate professor at the Faculty of Art and Design at International Balkan University in Skopje.

Laze Tripkov (ur. 1978) uzyskał tytuł magistra na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 2002 roku. W tym samym roku rozpoczął studia podyplomowe na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Multimediów. Jako doktorant Fulbrighta prowadził badania związane z rolą symboli i ikonografii regionu bałkańskiego.
Jego prace były pokazywane na 5 indywidualnych i ponad 50 grupowych wystawach graficznych plakatów na całym świecie. Laureat honorowej nagrody czeskiego stowarzyszenia projektowania graficznego AUG. Członek ICO-D, komitetu programowowego Biennale Plakatu w Warszawie, Creative Business Cup, ICDEE-A, współzałożyciel Skopje Design Week i partner do 2013 r. Dyrektor programowy Skopje Creative Festival 2015 i krajowy koordynator ds. branż kreatywnych w Ministerstwie Kultury Republiki Macedonii od 2013 do 2017 r. I konsultant ds. Program PRODE Banku Światowego w Czarnogórze.
Od 2007 roku był kuratorem i organizatorem ponad 50 projektów i wystaw w zakresie projektowania społecznego i komunikacji wizualnej. Brał udział w wielu konferencjach w całej Europie, prowadził wykłady i warsztaty, był jurorem wielu europejskich i światowych wydarzeń związanych z projektowaniem.
Pełnił funkcję prodziekana na Wydziale Projektowania i Multimediów UDG w Podgoricy w Czarnogórze.
Były dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Skopje (kwiecień 2016 – sierpień 2017).
Zatrudniony na stanowisku profesora na Wydziale Sztuki i Projektowania na Międzynarodowym Uniwersytecie Bałkańskim w Skopje.