BACK/WRÓĆ
arafat_al_naim

prof. ARAFAT AL-NAIM
Dubai, UAE

| wwwwww  |

Dr. Arafat Al-Naim BFA, MFA, PhD in graphic arts and MST in art teaching. Academic Leader, graphic artist, designer, and the moving spirit behind international art and design projects. Lectured and presented at international conferences and exhibitions in the UK, Australia, New Zealand, Sweden, Italy, North Ireland, Macedonia, Germany, Bulgaria, USA, Canada, Cyprus, South Africa, Tunisia, the Netherlands, Brazil, Japan, Egypt, South Korea, Syria, Turkey, Jordan. Graphic works of Dr. Arafat can be found in Spencer Museum of Art, Kansas (USA), Portland Art Museum (USA), Museum of Modern Art Wales, Machynlleth (UK), Wrexham Yale Memorial Gallery, Wrexham (UK), State Museum Gyõr (Hungary), University of Wales Collection, Aberystwyth (UK), Nord Art – Kunstwerk Carlshütte (Germany) and others. Outstanding Contribution to Education (The Middle East Education Leadership Awards 2016), Best Professor in Design (Asian Education Leadership Awards 2014, 2017) and “Rhea Baily” Art Award (IBC, Cambridge, UK, 2008) awards Dr. Arafat has received in recognition of his contribution to global visual design, education and professional practice. Dr. Al-Naim is the Dean of College of Design at American University in the Emirates, Member of ICO-D (Education Network), Curator of the International SYMPOSIODESIGN – Amman, Chair of International Design Conference, and executive director of the United Designs Alliance.

Lider akademicki, grafik, projektant i inicjator wielu międzynarodowych projektów artystycznych i projektowych. Wykładał i prezentował na międzynarodowych konferencjach i wystawach w Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii, Szwecji, Włoszech, Irlandii Północnej, Macedonii, Niemczech, Bułgarii, USA, Kanadzie, na Cyprze, w Południowej Afryce, Tunezji, Holandii, Brazylii, Japonii, Egipcie, Korei Południowei, Syrii, Turcji, Jordanii. Prace profesora Arafata Al-Naim można znaleźć w Spencer Museum of Art, Kansas (USA), Portland Art Museum (USA), Museum of Modern Art Wales, Machynlleth (Wielka Brytania), Wrexham Yale Memorial Gallery, Wrexham (Wielka Brytania), State Museum Gyõr (Węgry), University of Wales Collection, Aberystwyth (Wielka Brytania), Nord Art — Kunstwerk Carlshütte (Niemcy) i inne. Profesor Al-Naim został wyróżniony nagrodami za wybitny wkład w edukację (The Middle East Education Leadership Awards 2016), najlepszy profesor designu (Asian Education Leadership Awards 2014, 2017) oraz nagrody „Rhea Baily” Art Award (IBC, Cambridge, Wielka Brytania, 2008), które otrzymał w uznanie dla jego wkładu w globalne projektowanie wizualne, edukację i praktykę zawodową. Profesor Al-Naim jest dziekanem College of Design na American University w Emiratach Arabskich, członkiem ICO-D (Education Network), kuratorem Międzynarodowej SYMPOSIODESIGN — Amman, przewodniczącym International Design Conference i dyrektorem wykonawczym United Designs Alliance.