BACK/WRÓĆ
agnieszka_ziemiszewska

AGNIESZKA ZIEMISZEWSKA, Prof. PJAIT
Łódź/Warsaw, Poland

| www  |  f  |   |

Graphic designer, educator, and art curator. She designs posters, publications, visual identifications as well as social art projects. Her works have been presented at exhibitions and events all over the world and were also shown at solo exhibitions in South Korea, Hungary, Indonesia and Poland. Agnieszka has been awarded numerous distinctions which include the Grand Prix of the Polish Poster Biennale, the Most Beautiful Book of the Year in Poland award, the Platinum Award at Creativity Annual Awards in USA, 1st prize at the “4th Block” Eco-Poster Triennial, award at the Social Good Design Awards Toronto in Canada and a Special Jury Award at Taipei International Design Award. Agnieszka has also curated and co-organized multiple exhibitions in Poland and abroad. Currently is a professor at the Faculty of the New Media Arts at the Polish-Japanese Academy of Information Technology in Warsaw. She also has lead a number of workshops and lectures at international events and universities. Agnieszka has been part of juries in national and international graphic design competitions. 

Agnieszka Ziemiszewska jest projektantką, nauczycielem akademickim i kuratorką. Projektuje plakaty, publikacje, identyfikacje wizualne, a także projekty społeczne.
Jej prace były prezentowane na wystawach i wydarzeniach na całym świecie oraz na wystawach indywidualnych w Korei Południowej, na Węgrzech, w Indonezji i Polsce. Lauretka nagród i wyróżnienień, kuratorka i współorganizatorka wielu wystaw w kraju i za granicą. Obecnie jest profesorem na Wydziale Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Prowadzi także szereg warsztatów i wykładów na międzynarodowych imprezach i uniwersytetach. Agnieszka zasiada w jury krajowych i międzynarodowych konkursów graficznych.